Про журнал

Збірник «Фізика аеродисперсних систем» призначений для науковців, які вивчають процеси в аеродисперсних системах, зокрема аерозолях; також може бути корисним для студентів та аспірантів фізичних, фізико-технічних, енергетичних і хімічних факультетів, які спеціалізуються в області теплофізики дисперсних систем і фізики плазми, хімічної фізики та гідродинаміки.

Видання, засноване в 1969 році, публікує результати досліджень тепло- і масообміну в дисперсних системах при перебігу фазових і хімічних перетворень, механізмів утворення дисперсної фази. Аналізується фізика горіння різних речовин, розглядаються критичні умови запалювання і згасання. Розглядаються газодинамічні явища, що визначають процеси переносу дисперсної фази. Представлені результати досліджень електрофізики дисперсних систем і нелінійних процесів, що протікають в димовій плазмі.

ISSN 0367-1631 (друкована версія)
DOI 10.18524/0367-1631

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (чинне до 31 березня 2024 р.):
КВ №17442-6192 від 05.01.2011 р.

Згідно із Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 36 від 11.01.2024 р. збірник зареєстрований як друковане медіа і внесений до Реєстру суб’єктів у сфері медіа з ідентифікатором R30-02631.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1301 від 15.10.2019 р. збірник внесено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України у галузі «Фізико-математичні науки» за спеціальностями 104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали. Наказом Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р. збірник внесено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України у галузі «Технічні науки» за спеціальністю 144 Теплоенергетика.

Періодичність виходу: один раз на рік
Мови розповсюдження: українська, англійська
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: В. В. Калінчак, д-р фіз.-мат. наук, проф.
Адреса редакції: вул. Пастера, 27, м. Одеса, 65026, Україна
Електронна адреса: teplophys@onu.edu.ua; chernalex@ukr.net; svetor25@gmail.com

Збірник реферується та індексується у таких базах данихІнституційний репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова«Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського«Україніка наукова»Index Copernicus International Journals Master ListGoogle АкадеміяBase-searchUlrich’s Periodicals Directory.