Редакційний штат

Головний редактор

Валерій Володимирович Калінчак, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Редакційна колегія

Борис Анатолійович Алтоїз, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Сергій Констянтинович Асланов, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Володимир Якович Гоцульський, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine 

Сергій Анатолійович Гриншпун, United States

Григорій Сильвестрович Драган, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Алім Амідович Еннан, Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини (м. Одеса), Ukraine

Сергій Констянтинович Іваницький, Інститут технічної теплофізики НАНУ, Ukraine

Сергій Михайлович Контуш, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Микола Харламович Копит, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Лоуренсас Раслависиус, Lithuania

Войцех Новак, Poland

Микола Іванович Полетаєв, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Володимир Гаврилович Шевчук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Відповідальний секретар

Світлана Георгіївна Орловська, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Технічний секретар

Олександр Сергійович Черненко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Лідія Миколаївна Красотова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine