Редакційний штат

Головний редактор

Валерій Володимирович Калінчак, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Редакційна колегія

Борис Анатолійович Алтоїз, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Сергій Констянтинович Асланов, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Ігор Георгійович Ассовський, Russian Federation

Сергій Анатолійович Гриншпун, United States

Григорій Сильвестрович Драган, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Алім Амідович Еннан, Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини (м. Одеса), Ukraine

Сергій Михайлович Контуш, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Микола Харламович Копит, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Войцех Новак, Poland

Микола Іванович Полетаєв, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Володимир Гаврилович Шевчук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Відповідальний секретар

Світлана Георгіївна Орловська, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Технічний секретар

Олександр Сергійович Черненко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Денис Сергійович Дараков, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Лідія Миколаївна Красотова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine