Про журнал

Галузь та проблематика

- випаровування, конденсація, коагуляція та електрична зарядка аерозолів, механізми їх утворення та переносу;

- горіння аеродисперсних систем;

- тепло- та масопередача та газодинамічні явища в дисперсних системах з фазовими та хімічними перетвореннями;

- низькотемпературна плазма з конденсованою дисперсною фазою.

Процес рецензування

Процес рецензування

Статті, які відформатовані відповідно до вимог та передані до редакційного контролю, надсилаються рецензенту.

 Метою є забезпечення високого наукового рівня та новизни статей, опублікованих у журналі, а також виключення можливого конфлікту інтересів. У цьому огляді беруть участь тільки професіонали.

Тип рецензування

Процес рецензування проходить в два етапи: редакційний огляд, зовнішне закрите (подвійне сліпе) рецензування.

Внутрішній огляд проводиться членом редакційної колегії, який визначає наукову цінність оригіналу автора, релевантність матеріалу до предмету журналу та призначає одного чи двох рецензентів - незалежних експертів з предмету наукової спеціалізації .

 Зовнішне рецензування проводиться висококваліфікованими фахівцями з науковими роботами по питаннях статті. Зовнішній рецензент обирається на основі його поточного навантаження та за його згодою.

 Всі матеріали, що надаються для публікації ретельно підбираються, а редакційна колегія має право відхилити статтю або повернути її для перегляду; редактор не дозволяє публікувати інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що це плагіат.

 Обов'язки рецензентів

 Експерти мають всі можливості вільно висловлювати мотивовані критичні зауваження щодо рівня та чіткості презентації поданого матеріалу, його відповідності до профілю журналу, новизну та достовірності результатів.

 Участь у вирішенні публікації статті

Процедура розгляду допомагає головному редактору прийняти рішення щодо публікації, а головний редактор може спілкуватися з автором статті. Перегляд є невід'ємною частиною наукового спілкування та основи наукового методу, що використовується в видавництві ОНУ.

Періодичність публікації

Черговий номер формується до кінця вересня поточного току. Публікація в паперовому вигляді здійснюється до кінця жовтня.

Періодичність видання: один раз на рік. 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Creative Commons Attribution icon Creative Commons Share Alike icon CC Attribution — Share Alike 

Наукові конференції

XХVIIІ міжнародна наукова конференція
Дисперсні системи
16 - 20 вересня 2019 року
Одеса, Україна

XXVIIІ-а міжнародна конференція «Дисперсні системи» проводиться Біотехнологічним науково-навчальним центром, Проблемною науково-дослідною лабораторією фізики аеродисперсних систем, кафедрою теплофізики та інститутом горіння і нетрадиційних технологій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Починаючи з 1958 року конференція традиційно проходить у стінах Одеського університету і спрямована на об'єднання зусиль вчених і практичних фахівців у дослідженні актуальних проблем в області дисперсних систем. Серед них:

- Фундаментальні питання. Математичні моделі

- Механіка аерозолів

- Явища переносу в дисперсних системах

- Займання, горіння і вибух дисперсних систем. Пожежовибухобезпека

-  Аерозольні технології: генерування аерозолів, розпилення рідин, отримання нанопорошків

- Дисперсні системи в технологічних процесах

- Антропогенні аерозолі. Екологічні проблеми взаємодії з навколишнім середовищем

- Дисперсні системи в біології, медицині та фармації

- Прилади та методи діагностики

До участі в роботі XXVIIІ міжнародній конференції «Дисперсні системи» запрошуються науково-дослідні, виробничі і комерційні організації, фахівці, молоді вчені, аспіранти та студенти. Для цього необхідно до 10 серпня 2019 р. направити на адресу Оргкомітету:

- матеріали доповідей, оформлені відповідно до «Вимог до оформлення матеріалів»;

- заповнену «Реєстраційну форму учасника»;
- копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску.

Форми доповідей - усні та стендові.
Робочі мови - українська, англійська та російська

Місце і час проведення Конференції

Робота конференції буде проходити в Актовій залі Навчального корпусу Одеського національного університету за адресою: Французький бульвар, 24/26 з 10 до 17 годин щодня.

Організаційний внесок

Організаційний внесок з кожного учасника Конференції, з урахуванням його статусу, в сумі, зазначеній в таблиці, покликаний відшкодувати витрати на видання матеріалів Конференції, її інформаційне забезпечення, оренду приміщень для пленарних і секційних засідань

учасник (доповідач або співавтор)

500 гривень

аспірант

або студент

150 гривень

учасник без доповіді

100 гривень

Аспірантам і студентам - надати довідку з Відділу кадрівВНЗу

Сплачений оргвнесок гарантує публікацію матеріалів і обов'язкове вручення набору учасника Конференції (папка, збірник матеріалів, бейдж, блокнот, ручка), а також забезпечує дворазовий coffee-break.

Оргвнесок для участі в Конференції можливо сплатити безпосередньо при реєстрації в перший день роботи конференції або надсилати поштовим переказом на адресу Оргкомітету на ім'я скарбника Конференції:

Івашов Сергій Миколайович XXVIII міжнародна наукова конференція «Дисперсні системи»(Вказати обов'язково) Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, ПНДЛ фізики аеродисперсних систем, вул. Дворянська, 2, Одеса  65082 УкраЇнА

або на рахунок:

Банк отримувача:  А-Банк (Одеса) Код банку (МФО): 307770. Отримувач: Івашов Сергій Миколайович. Розрахунковий рахунок (отримувача): 29244825503000. Призначення платежу (бухгалтерський зміст проводки): Поповнення карткового рахунку № 5351452001885653, ИНН 2098212639, Івашов Сергій Миколайович ЕГРПОУ 14360080

Переказ не пов'язаний із здійсненням підприємницькою та інвестиційною діяльності.

 

Публікація матеріалів XXVIIІ-ої Конференції

Матеріали, отримані Оргкомітетом до 10 серпня 2019 р., що відповідають умовам участі в Конференції та вимогам до оформлення, будуть розглянуті Оргкомітетом і видані до її початку.

Матеріали, оформлені без дотримання «Вимог», до збірника тез включені не будуть

За результатами роботи Конференції матеріали, рекомендовані Оргкомітетом, видаються в збірнику «Фізика аеродисперсних систем», що входить до переліку ВАК України.

Вимоги до оформлення матеріалів 

Мова написання: українська, російська або англійська.

Обсяг: 1 або 2 повні сторінки формату А5 (148x210 мм), включаючи таблиці, малюнки, посилання. 

Поля: всі поля - 20 мм. Абзац: 0,8 см. Вирівнювання основного тексту: по ширині сторінки. Шрифт основного тексту: TimesNewRoman. Розмір основного тексту: 10 пт. Міжрядковий інтервал: 1 інтервал.

Назва тез друкується жирними прописними літерами. Потім через 1,5 інтервалу - прізвища та ініціали авторів жирними літерами; через 1 інтервал - повна назва організації, її поштова та електронна адреса курсивом. Вирівнювання по центру. Відступ до початку тексту - 2 інтервали.

Ілюстрації (графіки, малюнки або фотографії): у тексті, тільки чорно-білі.

Посилання на формули: (1).

Посилання на джерела (якщо необхідно): Введіть слово "Література" в кінці тексту через 2 інтервали, потім список посилань в порядку згадування через 1 інтервал.

Електронний варіант тез доповідей і реєстраційної форми учасників, а також копію чека про сплату оргвнеску слід надсилати електронною поштою на адресу орг-комітету конференції pnilfas@onu.edu.ua. Назва текстових файлів по прізвищу першого автора - «Шевченко.docx», «Шевченко-регформа.docx».

Також для реєстрації та подання тез можливо скористатися Google-формою за 

Також для реєстрації та подання тез можливо скористатися Google-формою за посиланням.

Голова Оргкомітету Конференції

Ректор Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Коваль Ігор Миколайович

 

Вчений секретар Конференції 

Копит Микола Миколайович 

Електрона адреса: nikkopyt@gmail.com

 

Адреса Оргкомітету Конференції:

Оргкомітет XXVIII-ій міжнародної наукової конференції «Дисперсні системи»: ПНДЛ фізики аеродисперсних систем, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082 Україна

Тел. +38 093 0481300.

Електрона адреса: pnilfas@onu.edu.ua

 

Мови видання

Основні мови – українська, російська, англійська.

Фінансова політика видання

Публікація праць у журналі здійснюється на некомерційній основі. Комісійна плата за оформлення статті не стягується.

Етика до публікацій

Редакційна колегія приймає до публікації у збірнику статті, що містять теоретично вагомі й достовірні результати власних наукових досліджень,  які виконані на високому професійному рівні із залученням останніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки.

Усі статті проходять перевірку на плагіат спеціальними програмами.

Редакція Збірника у своїй діяльності керується наступними етичними принципами:

Редакція журналу представляє набір етичних норм, якими повинні керуватися особи (редактори, автори і рецензенти), що беруть участь у публікації результатів досліджень, відповідних профілю журналу. При розробці цих правил редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій, Етичним кодексом ученого України, а також досвідом роботи вітчизняних та зарубіжних наукових організації і редакцій видань.

 Етичні зобов’язання редакційної колегії 

 1. Редакційна колегія несе відповідальність за все, що публікується в журналі, що накладає необхідність дотримуватись наступних принципів: усі надані до публікації матеріали проходять ретельний відбір, а також внутрішнє та зовнішнє рецензування; за результатами рецензування редакційна колегія має право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання; редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо достатньо підстав вважати , що вона є плагіатом; при прийнятті рішення про публікацію редактор журналу керується достовірністю представлення даних та науковою значимістю розглянутої роботи.
 2. Редакційна колегія повинна виносити справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів, та забезпечити чесний процес рецензування, оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану або політичних уподобань авторів.
 3. Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора, який надав статтю, та організацію, де була виконана робота.
 4. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на інформаційні ресурси, матеріали журналу не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній або друкованій) без попередньої письмової згоди авторів і редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів необхідним є посилання на першоджерело.
 5. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.
 6. Редакційна колегія не повинна залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. При виявленні конфліктної ситуації приймаються всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

 Етичні зобов’язання рецензентів 

 1. Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну та аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна. Дії рецензента повинні носити неупереджений характер.
 2. Рецензент повинен одразу повернути переданий йому для рецензування рукопис без рецензії, якщо: обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі; враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли даний рукопис близько пов'язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента.
 3. Рецензент повинен поводитися з рукописом, присланим на рецензію, як з конфіденційним документом, який не можна передавати для ознайомлення та обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.
 4. Він не повинен показувати рукопис іншим особам або обговорювати його з іншими колегами за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.
 5. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватись рецензентом для особистих цілей.
 6. Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому ґрунтуються їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.
 7. Рецензент повинен відмічати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що мають безпосереднє відношення до роботи, що рецензується; при цьому слід враховувати, що зауваження щодо недостатнього цитування власних досліджень рецензента можуть виглядати як упереджені. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.

 Етичні зобов’язання авторів 

 1. Автори статей несуть відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації, за новизну та достовірність результатів наукового дослідження. Свідомо помилкові або сфальсифіковані твердження неприйнятні.
 2. Автори повинні дотримуватися вимог редакційної колегії до оформлення публікацій.
 3. Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті.
 4. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела (див. вимоги до статей).

Якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.