Особливості статичного розсіяння світла водними розчинами сироваткового альбуміну людини

Автор(и)

  • Н. О. Фудулей Одеський національний університет імені І. І. Мечникова , Ukraine
  • О. В. Хорольський Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Полтавський нацiональний педагогiчний унiверситет iменi В. Г. Короленка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/0367-1631.2023.61.291097

Ключові слова:

молекулярне розсіяння світла, коефіцієнт розсіяння, водні розчини, альбумін, астрономічні камери

Анотація

У роботі наведено результати дослідження молекулярного розсіяння водними розчинами сироваткового альбуміну людини. Методами статичного розсіяння світла отримано, що концентраційна залежність інтенсивності молекулярного розсіяння відрізняється від подібних залежностей для розчинів полімерів типу поліетиленгликолю або полівінілового спирту. На відміну від них концентраційні залежності інтенсивності МРС мають пік розсіяння за концентрацій 6%, який може розглядатися як аномальне розсіяння подібне до розсіяння світла у водних розчинах деяких речовин, частіше – спиртів. Отримане у роботі положення піку розсіяння світла співпадає з характерною точкою водних розчинів альбумінів різного походження, яка визначається концентрацією білкового компонента у плазмі крові ссавців. Детальний аналіз отриманих результатів потребує нових досліджень по температурним залежностей піків інтенсивності МРС та результатів лазерної кореляційної спектроскопії інтенсивності розсіяного світла.

Посилання

Вукс М. Ф. Рассеяние света в газах, жидкостях и растворах. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1979. – 320 с.

Вукс М. Ф., Шурупова Л. В. Рассеяние света и фазовыепереходы в водных растворах простых спиртов // Оптика и спектроскопии. – 1976. – Т. 40, № 1. – С. 154.

Чечко В. Є., Гоцульский В. Я. Аномальне (додаткове) розсіяння світла у водних розчинах KCl // Укр. фіз. журн. – 2018. – Т. 63, № 7. – С. 652-657.

Chechko V. Y., Gotsulskiy V. Y., Malomuzh N. P. Peculiar points of aqueous solu-tions of mono-hydrogen alcohols // J. Mol. Liq. – 2022. – Vol. 367, p. B., art. 120537.

Фабелинский И. Л. Молекулярное рассеяние света. – М. : Высшая школа, 1965. – 512 с.

Rodwell V. W., Bender D. A., Botham K. M., Kennelly P. J., Weil P. A. Harper's Illustrated Biochemistry. – McGraw Hill, 2018. – 800 p.

Peters T. All about Albumin Biochemistry, Genetics and Medical Applications. – San Diego, CA : Academic Press, 1996. – 432 p.

Хмелевский Ю. В., Усатенко О. К. Основные биохимические константы человека в норме и при патологии. – К. : Здоров’я, 1987. – 160 с.

Тарасенко Л. М., Непорада К. С., Григоренко В. К. Функціональна біохімія : підручник. – Полтава, 2000. – 216 с.

Ковалкіна Л. О., Мороз Г. І. Альбумін – препарат поліфункціональної дії // Український журнал екстремальної медицини імені Г. О. Можаєва. – 2010. – Т. 11, № 3. – C. 18-22.

He X. M., Carter D. C. Atomic Structure and Chemistry of Human Serum Albumin // Nature. – 1992. – Vol. 358(6383). – P. 209-215.

Фудулей Н. О., Горбаньов Ю. М. Використання астрономічної камери ZWO ASI120MM для дослідження молекулярного розсіяння світла // Фізика аеродисперсних систем. – 2022. – № 60. – С. 53-62.

Van Oss, C. J., & Good, R. J. Orientation of the water molecules of hydration of human serum albumin // Journal of Protein Chemistry. – 1988. – Vol. 7(2). – P. 179-183.

Jackson M. B. Molecular and Cellular Biophysics. – New York, 2006. – 524 p.

Рубцова Е. В., Соловей А. Б., Лобышев В. И. Статистические характеристики гидратных оболочек белков. Компьютерное моделирование // ВМУ. Серия 3. Физика. Астрономия. – 2015. – № 5. – С. 33-38.

Svergun D. I., Richard S., Koch M. H. J. et al. Protein hydration in solution: Experiment observation by x-ray and neutron scattering // Proc. Natl. Acad. Sci. – 1998. – Vol. 95(5). – P. 2267.

Тихонова Т. Н., Петрова Г. П., Петрусевич Ю. М., Федорова К. В., Кашин В. В. Образование дипольных нанокластеров в растворах основных белков сыворотки крови, содержащих ионы европия и калия // Биофизика и медицинская фізика. – 2011. – № 2. – С. 82-87.

Петрова Г. П., Петрусевич Ю. М., Тен Д. И.Образование дипольных комплексов в растворах белков с малой концентрацией ионов тяжелых металлов: диагностика методом лазерного светорассеяния //Квантовая электроника. – 2002. – Т. 32, № 10. – С. 897–901.

Хорольський О. В. Ефективні радіуси макромолекул альбуміну людини із даних по зсувній в’язкості його водних розчинів // Український фізичний журнал. – 2019. – Т. 64, № 4. – С. 285-290.

Khorolskyi O. V., Malomuzh N. P. Macromolecular sizes of serum albumins in its aqueous solutions // AIMS Biophysics. – 2020. – Т. 7, № 4. – С. 219-235.

Хорольський О. В., Москаленко Ю. Д. Обчислення розмірів макромолекул бичачого сироваткового альбуміну згідно даних із в’язкості його водних розчинів // Український фізичний журнал. – 2020. – Т. 65, № 1. – С. 40-48.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-09

Номер

Розділ

Теплофізика дисперсних систем