Фізичне моделювання в технологіях водоочищення

Автор(и)

  • О. І. Герасимов Одеський державний екологічний університет, Ukraine
  • В. В. Курятников Одеський державний екологічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/0367-1631.2023.61.290835

Ключові слова:

кінетика гравітаційного водоочищення, дисперсні фази, фільтрування, флотаційні процеси

Анотація

В роботі вивчається вплив температурних змін (сезонного або кліматичного походження) на кінетику гравітаційного осаджування в технологіях очистки стічних вод.

Розглянуті моделі фізичних процесів, що супроводжують гравітаційне осадження дисперсних частинок у гідромеханічних відстійниках, в яких враховуються броунівський рух цих частинок, здатний, як виявляється, викликатїх коагуляцію. А коагуляція дозволяє перевести забруднюючі речовини у стан дисперсної фази із більшим розміром частинок.

В рамках розглянутої моделі встановлено, що час та швидкість осадження частинок у гравітаційних осаджувальних системах при зовнішних температурних змінах можуть помітно змінюватися.  Відповідно може суттєво збільшуватися (при нагріванн зовні), чи зменьшуватися (при охолодженні) якість очистки в осаджувальній установці, яка працює на гравітаційному принципі.

Таким чином,необхідність врахування температурних змін на процеси гравітаційного осадження частинок в  очищувальних спорудах є актуальною задачею.

В роботі зроблено висновок, що з метою удосконалення існуючих технологій очищення води в умовах перепаду зовнішніх умов (температури) для більш якісного її очищення доцільними є комбінації методів очищення. Зокрема, методу гравітаційного осадження  та методу електрохімічного або електрофоретичного  очищення, постадійного або сумісного процесів гідромеханічного осадження забруднюючих речовин, фільтрування або флотаційних процесів.

Посилання

Герасимов О. І. Технології захисту навколишнього середовища: підручник / Одеськ. держ. еколог. ун-т. Одеса : ТЕС, 2019. – 268 с.

Герасимов О. І. Теоретичні основи технологій захисту навколишнього середовища. Навчальний посібник. Одеса : ТЕС, 2018. – 228 с.

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» № 4005-XII від 24.02.94, ВВР, 1994, № 27, ст. 219.

«Про питну воду та питне водопостачання» № 2047-VIII від 18.05.2017.

Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10). 2017.

Ветошкин А. Г. Таранцева К. Р. Технологии защиты окружающей среды. (Теоретические основы) Учебное пособие. Пенза, 2004. – 249 с. http://window.edu.ru/resource/888/36888/files/stup114.pdf

Курятников В. В., Співак А. Я, Кільян А. М. Конструювання та інженерно-фізичні принципи систем захисту довкілля: конспект лекцій / Одеса : ОДЕКУ, 2019. – 60 с.

Дж. Кэй, Т. Лэби. Таблицы физических и химических постоянных. Гос. Издательство физико-математической литературы. - М. : 1962. – 247 с.

Основи технології захисту навколишнього середовища. Сайт кафедри загальної та теоретичної фізики ОДЕКУ. URL: www.dpt12s.odeku.edu.ua

Курятников В. В. Моделювання міграції радіонуклідів у грунті та грунтово-екологічний радіаційний моніторинг. Матеріали доповідей Міжнародної заочної мультимедійної (інтернет) конференції «Роль фізики в розвитку міждисциплінарних напрямків», 2-5 травня, 2016, Одеса. – Одеса : ТЕС, 2016. – С. 35-38.

Полянин А. Д. Справочник по дифференциальным уравнениям математической физики. – М. : ФМЛ, 2001. – 576 с. (с. 64).

Справочник химика. Т. 1 / Под ред. ак. Б. П. Никольского. – Химия. Ленинградское отд., 1971. – 1072 с.

Абдалиев У. К. и др. Обеззараживание сточных вод с использованием электрического поля и эффекта кавитации. Збірник наукових праць Міжнародної конференції «Наука в епоху дисбалансів», Київ, 30 квітня 2014 р. Київ : Центр наукових публікацій, 2014. – 123 с.

Aliotta F., Gerasymov O., Calandra P. Electrospray Jet Emission: An Alternative Inter-pretation Invoking Dielectrophoretic Forces // Intelligent Nanomaterials: Second Edition. – 2016. – P. 51-90. https://doi.org/10.1002/9781119242628.ch3

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-09

Номер

Розділ

Теплофізика дисперсних систем