Визначення швидкості вигорання рідкого палива

Автор(и)

  • О.С. Черненко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Г.Л. Шингарьов Одеський національний університет імені І.І. Мечникова , Ukraine
  • М.О. Іванов Одеський національний університет імені І.І. Мечникова , Ukraine
  • В.В. Калінчак Одеський національний університет імені І.І. Мечникова , Ukraine
  • О.К. Копійка Одеський національний університет імені І.І. Мечникова , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/0367-1631.2022.60.267068

Ключові слова:

порувата сфера, швидкість горіння, рідина

Анотація

У роботі розглядається запропонований авторами експрес-метод експериментального визначення масової швидкості вигоряння рідких горючих речовин. Описуються досліди, що проводяться з різними рідинами, якими просочувалися вироби з термостійкого пористого матеріалу у вигляді сфер або плоских циліндричних «таблеток» різних діаметрів. Ці вироби поміщалися на цифрові ваги та підпалювалися. Відеокамера, зістикована з комп'ютером, записувала показання ваги і одночасно відстежувала процес горіння, фіксуючи значення поточного часу t. При обробці відеофайлу будувалася залежність маси рідини, що вигоряє на зразку від часу M = f(t). На цьому графіці виділялася лінійна ділянка для вимірювання швидкості зменшення маси, а за нею розраховувалася питома масова швидкість вигоряння рідини ṁ. Результати порівнювалися з даними, отриманими іншими дослідниками у дослідах за різними методиками визначення: зокрема, з методами "стаціонарної сфери", "підвішеної краплі", вигоряння в трубчастому пальнику, а також з плоскою вільною поверхнею.

Посилання

Manzello S. L. (ed.), Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. – Springer Nature Switzerland AG. – 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-51727-8_50-1

Iveta Marková, Jozef Lauko, Linda Makovická Osvaldová, Vladimír Mózer, Jozef Svetlík, Mikuláš Monoši and Michal Orinˇcák Fire Size of Gasoline Pool Fires // International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2020 – 17, 411; doi:10.3390/ijerph17020411

Carine Chivas, Jean-Pierre Bertrand, Stéphane Duplantier, Laurent Audouin, Laurence Rigollet. Method to obtain large scale burning rate of liquids with lab scale tests. / 11 International Interflam Conference, Sep 2007, Londres, United Kingdom. pp.403-414. https://hal-ineris.archives-ouvertes.fr/ineris-00976192

Jinhui Wang, Xin Cui, Ruiqing Zhang, Qimiao Xie, Shaogang Zhang, Long Shi Study on the mass loss rate of liquid pool fire in a well-confined ship cabin // International Journal of Thermal Sciences 166 (2021) 106984 https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2021.106984

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: справ. изд. : в 2 книгах // Баратов А.Н., Корольченко А.Я., Кравчук Г.Н. и др. – М., Химия, 1990. – 496 с.

Вильямс Ф.А. Теория горения. – М.: Наука, 1971. – 615 с.

Варгафтик Н. Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. – Москва: Наука, 1974. – 720 с.

Rew P.J., Hilbert W.G. Development of pool fire thermal radiation model//HSE contract research report №96 (1996)

https://www.hse.gov.uk/research/crr_pdf/1996/crr96096.pdf

Кнорре Г.Ф. Теория топочных процессов. – Энергия, 1966. – 461с.

Хитрин Л.И. Основы горения углеводородных топлив. – М.: Издательство иностранной литературы, 1960. – 663 с.

Патент на винахід. Селиванов С.Є., Калінчак В.В., Кулик М.І. “Пристрій для визначення швидкості вигорання рідини”. Бюллетень № 3 від 11.02.2008.

Демиров П.Г., Шандыба В.А., Щеглов П.П. Горение и свойства горючих веществ. – М.: Химия, 1981. – 272 с.

Бахман Н.Н., Беляев А.Ф. Горение конденсированных систем. – 1967. – М. Наука. – 228 с.

Хзмалян Д. М., Каган Я. А. Теория горения и топочные устройства. – 1976. – М. Энергия. – 488 с.

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения : ГОСТ 12.01.044-89. - Издание официальное. – М, 1991. - 100 с.

Основы теории горения: Физика / Д.Б. Сполдинг – М.: Книга по Требованию,. 2013. – 320 с.

Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент / под ред. В.А. Григорьев, В.М. Зорин. – 1988. – 560 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Фізика горіння