Температурна залежність в'язкості водно-мазутних емульсій

Автор(и)

  • О.С. Черненко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
  • Г.Л. Шингарьов Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
  • М.О. Іванов Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
  • О.Є. Сидоров Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/0367-1631.2022.60.266609

Ключові слова:

емульсія, в'язкість, температура

Анотація

В роботі досліджуються експериментальні залежності кінематичної в'язкості водо-мазутних емульсій від температури. Водо-мазутні емульсії з великим вмістом води (до 60%) готувалися шляхом тривалого механічного перемішування в циліндричній посудині за допомогою гвинта з металевими щітками. Для визначення в’язкості використовувався метод Стокса. Емульсії є непрозорими рідинами. Тому визначався час руху кульки між верхнім та нижнім шаром рідини. При цьому під емульсію в трубці знаходився шар води. Рухомим тілом була металева кулька. Для вимірювання в’язкості при різних температурах систему поміщували в більшу колбу, через яку прокачували нагріту воду.

В результаті експериментально показано, що в'язкість мазуту нижча за в'язкість його водних емульсій (при одних і тих же температурах). З підвищенням вмісту води в емульсії її в’язкість збільшується. Для дотримання умови оптимального розпилу ВМЕ (як і інших подібних палив), їх необхідно підігрівати до температур, значення яких вище рекомендованих для чистого (не емульгованого) мазуту.

Посилання

Демидова Н.П., Марченко А.А., Онищенко О.А. Основные показатели судового топ-лива и их основные эксплуатационные свойства // Вестник КамчатГТУ. – 2015. – № 32. – С. 6-11.

Удосконалення системи паливопідготовки суднових середньообертових дизелів шляхом зниження концентрації компонентів, що містять сірку : дис. ... канд. тех. наук / Солодовников В.Г.; Одес. нац. мор. акад. – О., 2015. - 201 с.

Нефтепродукты (справочник) / ред. Е.С. Левина и др.. – М.: Химия, 1966. – 776с.

Исламов М.Ш. Печи химической промышленности, – Химия, 1975. – 434 с.

Адамов В.А. Сжигание мазута в топках котлов. – Л.: Недра, 1989. – 304 с.: ил.

Особенности испарения и горения капель водо-топливных эмульсий тяжелых угле-водородов : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.17 / Опятюк В.В.; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. – О., 2012. - 139 с

Клейтон В. Эмульсии их теории и техническое применение. – М., Химия, 1950. – 137 с.

ГОСТ 33768-2015 «Метод определения кинематической вязкости и расчёт динами-ческой вязкости прозрачных и непрозрачных жидкостей» http://docs.cntd.ru/document/1200141744

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Теплофізика дисперсних систем