Теплофізичні властивості полімерних композитів на основі наповненого терморозширеним графітом поліхлортрифторетилену

Автор(и)

  • Т.Г. Січкар НПУ імені М.П. Драгоманова, Ukraine
  • М.О. Рокицький НПУ імені М.П. Драгоманова, Ukraine
  • Л.К. Янчевський НПУ імені М.П. Драгоманова, Ukraine
  • Г.В. Рокицька НПУ імені М.П. Драгоманова, Ukraine
  • К.В. Урсул НПУ імені М.П. Драгоманова, Ukraine
  • М.І. Шут НПУ імені М.П. Драгоманова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/0367-1631.2022.60.265987

Ключові слова:

полімер, поліхлортрифторетилен, терморозширений графіт, теплоємність, теплове розширення

Анотація

На основі досліджень та порівняльного аналізу теплофізичних (питома теплоємність cp, термічний коефіцієнт лінійного розширення a) властивостей систем поліхлортрифторетилен (ПХТФЕ) - нанодисперсний терморозширений графіт (ТРГ) та ПХТФЕ - наномодифікований діоксидом кремнію (SiO2) ТРГ (30% SiO2 на 70% ТРГ) вивчався вплив структурно морфологічного стану компонент та їх концентрації, рівня міжфазної взаємодії на фізичні властивості нанокомпозитів.

В роботі встановлено, що модифікований нанонаповнювач проявляє більшу активність по відношенню до полімерної матриці ніж немодифікований. Показано, що у композитах проявляється подвійна дія модифікованого нанонаповнювача на структуру матриці, яка полягає в утворенні потужної кристалічної структури в зонах впливу нанонаповнювача та аморфізації полімерної матриці в периферійних зонах. З’ясовано, що результатом аморфізації матриці є зменшення площі піків температурних рефлексів на температурних залежностях питомої теплоємності та зростання абсолютного значення температурного коефіцієнта лінійного розширення при збільшенні концентрації модифікованого ТРГ.

Посилання

Січкар Т.Г., Рокицький М.О., Янчевський Л.К., Рокицька Г.В., Урсул К.В., Шут М.І. Фізико-механічні та релаксаційні властивості системи ПХТФЕ – нанодисперсний графіт // Фізика аеродисперсних систем. – 2020. – № 58. – С. 15-25.

Січкар Т.Г., Рокицький М.О., Янчевський Л.К., Рокицька Г.В., Урсул К.В., Шут М.І. Вплив модифікації на фізико-механічні та релаксаційні властивості системи полімер-модифікований нанокарбон // Фізика аеродисперсних систем. – 2021. – № 59. – С. 17-25.

Шут М.І., Левандовський В.В., Січкар Т.Г., Янчевський Л.К. Загальна фізика. Спе-ціальний фізичний практикум. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 190 с.

Лазаренко М.В., Баглюк С.В., Василенко С.Л., Заболотний В.Ф. Обробка результа-тів теплофізичних досліджень // Фізика конденсованих високомолекулярних сис-тем. – 1997. – В. 2. – С. 77-79.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Теплофізика дисперсних систем