Концептуальні питання освітньо-професійної підготовки фахівців з спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища»

Автор(и)

  • І.С. Андріанова
  • О.І. Герасимов
  • В.В. Курятников
  • А.Я. Співак

DOI:

https://doi.org/10.18524/0367-1631.2021.59.227380

Ключові слова:

системна радіоекологія, фізика дисперсних систем, гранульовані системи

Анотація

Складання освітніх програм підготовки фахівців у галузі захисту навколишнього середовища потребує чітких уявлень про концепції, місце базових дисциплін і основних питань майбутньої спеціальності. Розглянуті особливості методологічних аспектів опису рівнів та оцінки якості освіти у термінології компетентностей та результатів навчання. Вони полягають у превалюванні компетентностей, що мають фізичний зміст та забезпечують наповнення «ядра» освітньої програми фізичними принципами, методами та моделями.

Вивчення забруднювальних процесів у природних об'єктах потребує знань фізики аеродисперсних систем у зв’язку з вирішенням питань аерозольних викидів в атмосферне повітря, знань фізики дисперсних замулених скидів у водне середовище, знань та розумінь фізичних явищ процесів тепло-масопереноса у ґрунті, як у гранульованій системі, знань фізики зовнішніх випромінювань, включаючи звукові, теплові, електромагнітні, зокрема, іонізуючі випромінювання, та вплив їх на оточуюче середовище.

Особливості освітньої системи підготовки фахівців у галузі захисту  навколишнього середовища враховують задачі системної радіоекології, серед яких особливо важливими є задачі радіаційного моніторингу. Запропонований концептуальний підхід вивчення радіоекології не в цілому, змішуючи закони фізики, хімії та, наприклад, біології, а за окремими галузями, при тому системно.

Посилання

Спиридонов С.И. Системная радиоэкология. Моделирование экологиче-ских процессов и оценка радиационных рисков. // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2009. – Том 49, № 3. – С.346-354.

Алексахин. Р.М.,Спиридонов С.И., Спирин Е.В. Интегральные показатели радиационного воздействия предприятий открытого и замкнутого ядерных топливных циклов на окружающую среду «XLIII Радиоэкологические чтения В.М. Клечковского» // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2015. – Том 55, № 3. – С.333-334

Спиридонов С.И. Перспективы системной радиоэкологии в решении инновационных задач ядерной энергетики // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2014. – Том 54, № 4. – С.415-422.

Герасимов О.І. Радіоекологія за галузями. Підручник/ОДЕКУ. – Одеса: ТЕС, 2016. –100 с.

Норми радіаційної безпеки України. (НРБУ-97), Державні гігієнічні нормативи. – К.: Відділ Поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України,1997. – 121 с.

Гусев Н.Г., Беляев В.А. Радиоактивные выбросы в биосфере. Справочник. 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Энергоиздат, 1991.– 256 с.

Хмельницкая АЭС. Данные для проведения оценки воздействия на окружающую среду. UKKE00001Y

Бруяцкий Е.В. Теория атмосферной диффузии радиоактивных выбросов. – Киев: Институт гидромеханики НАН Украины, 2000. – 443 с

Худсон Д. Статистика для физиков. М.:Мир, 1967. – 243 с.

Герасимов О.І.,Сомов М.М. Стереологічний аналіз локальної структури гранульованих матеріалів (Метод Вороного) // Вісник ОДЕКУ. – 2011. – Вип. 12. – С. 215-219

Герасимов О. І., Худинцев М.М. Побудови Вороного та класична теорія моментів у застосуванні до параметризації структури гранульованих матеріалів // Вісник ОДЕКУ. – 2015. – №19. – С. 170-174

Ключевые ориентиры для разработки и реализации образовательных программ в предметной области «Инженерная защита окружающей среды». Под редакцией: Дюкарев И. и др.: Университет Деусто Бильбао, 2013. – 86 с.

odeku.edu.ua. Освітні програми/ www.library - odeku.16mb.com Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Пакет программ LSRM-2000. Руководство пользователя.–Менделеево Московской обл.: ГП “ВНИИФТРИ”, ООО “ЛСРМ”, http://www.lsrm.ru.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-08

Номер

Розділ

Фізика аерозолів