Еволюція електронної функції розподілу по енергіях в запиленій плазмі, що опромінюється жорстким випромінюванням

Автор(и)

  • Д. Н. Дойков Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • С. В. Храпатий Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченко

DOI:

https://doi.org/10.18524/0367-1631.2020.58.206220

Анотація

Робота присвячена вивченню розрідженій низькотемпературної плазми (далі НТП) з конденсованої дисперсної фазою (далі КДФ) для характерних низьких термодинамічних температурах (далі НТТ) Т = 50оК - 100оК для двох сумішей. Перша - вуглецево-киснева суміш (далі С-О-зона), друга гелієво-залізна суміш (далі Fe-He-суміш). Для досить інтенсивних потоків заряджених частинок-продуктів ядерного розпаду всередині розглянутих систем (0.1МеВ-0.6МеВ) розраховані обчислені електронні функції розподілу по енергіях f(E) вторинних Оже-електронів. За результатами розрахунків доведено принципову відсутність функціональної залежності у f(E). Вона носить діаграмні характер і сильно залежить від хімічного складу суміші, точніше від атомних номерів елементів. Показані наслідки опромінення НТП з КДФ-плазми потоками електронів і позитронів, зв'язок між іонізаційними втратами від електронів, позитронів і гістограмами - f(E). На підставі отриманих результатів зроблено висновки щодо можливостей комбінування методів Оже - і γ - спектроскопії в сучасних прикладних багато-дисциплінарних додатках. Отримані гістограми використані для визначення способів підтримки газової складової плазми в іонізованому стані за рахунок превалювання реакцій зарядового обміну над рекомбінаційними процесами багатозарядних іонів, що виникають в результаті Оже-процесів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-06

Номер

Розділ

Електрофізика