Вплив добавок фулерену С60 на густину о-ксилола

Автор(и)

  • К. Ю. Ханчич Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • В. П. Желєзний Одеська національна академія харчових технологій
  • І. В. Мотовой Одеська національна академія харчових технологій
  • К. Ф. Турбуркат Одеська національна академія харчових технологій

DOI:

https://doi.org/10.18524/0367-1631.2019.57.191953

Анотація

Представлені результати експериментального дослідження густини розчинів о-ксилол/ фулерен С60 в інтервалі концентрацій 0-0.55 мас.% і температур 283-343 К. Для вимірювання густини був застосований пікнометричний метод з розширеною невизначеністю 0.07%. Отримано концентраційні і температурні залежності значень густини розчинів о-ксилол/ фулерен С60. Показано, що температурні залежності густини утворюють сімейство практично еквідистантних прямих ліній. У той же час концентраційні залежності густини виявляють особливість, яка вказує на ймовірні структурні перетворення у базовій рідині при додаванні невеликої кількості фулерену С60. Показано, що всі концентраційні залежності густини досліджуваних розчинів мають мінімум в околі концентрації фулерену 0.05 мас.% у всьому дослідженому діапазоні температур. Крім того, вказані залежності складаються з двох гілок, на кожній з яких густина змінюється за власним законом. Інтерес представляє феномен зменшення густини при невеликих добавках фулерена С60 в о-ксилол. В роботі запропоновано використовувати для цілі прогнозування густини розчинів о-ксилол/фулерен С60 у широкому інтервалі параметрів стану модель розширеного скейлінгу з універсальною для неасоційованих речовин кросоверною функцією. У рамках вказаної моделі були проведені розрахунки псевдокритичних параметрів розчинів о-ксилол/фулерен С60. Автори відмічають, що концентраційні залежності таких псевдокритичних параметрів також мають мінімум в околі концентрації фулерену 0.05 мас.%. Розраховані по запропонованим рівнянням залежності значень густини розчинів о-ксилол/фуллерен С60 узгоджуються з експериментальними даними у межах розширеної невизначеності. Розраховані значення надлишкового мольного об’єму розчинів о-ксилол/фуллерен С60.

Ключові слова: о-ксилол, фулерен С60, розчин, нанофлюїд, густина, концентрація, температура

Біографії авторів

К. Ю. Ханчич, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Khanchych K.Yu.,

В. П. Желєзний, Одеська національна академія харчових технологій

Zhelezny V.P.,

І. В. Мотовой, Одеська національна академія харчових технологій

Motovoy I.V.,

К. Ф. Турбуркат, Одеська національна академія харчових технологій

Tumburkat K.F.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-17

Номер

Розділ

Теплофізика дисперсних систем