Розширені рівняння критичної ізотерми та гравітаційного ефекту

Автор(и)

  • О. Д. Альохін Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Б. Ж. Абдікарімов Кизилордтнський національний університет імені Коркит Ата
  • О. М. Бурмістров Донецький національний медичний університет
  • Є. Г. Рудніков Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.18524/0367-1631.2019.57.191903

Анотація

Проведено апробацію моделі системи у критичному стані як Ван-дер-Ваальсового газу флуктуацій параметра порядку при критичній температурі речовини як систем однорідних, так і неоднорідних у полі гравітації Землі. Дана модель узгоджується із сучасними фізичними уявленнями про критичний стан речовини і враховує: 1) власний об'єм флуктуацій параметра порядку; 2) сили притягання між флуктуаціями на відстанях, більших за радіус кореляції; 3) наявність комплексів квазіассоціацій флуктуацій параметра порядку при віддаленні від критичної точки; 4) роль флуктуацій ентропії у формі алгебри флуктуюючих величин.

На основі флуктуаційної теорії фазових переходів та Ван-дер-Ваальсової моделі газу флуктуацій параметра порядку системи запропоновано та проаналізовано розширені рівняння стану при критичній температурі як низькотемпературних (етан та двоокис вуглецю), так й високотемпературних молекулярних рідин (безол та гептан). При цьому для зазначених рідин використані експериментальні дані P-V-T вимірювань для однорідних систем та дані явища гравітаційного ефекту у полі гравітації Землі для неоднорідних систем.

Порівняльний аналіз даних P-V-T вимірювань та даних явища гравітаційного ефекту дозволив заключити, що амплітуда асимптотического доданку рівняння критичної ізотерми однорідної системи значно перевищує амплітуду рівняння гравітаційного ефекту при критичній температурі. Цей результат пояснюється в роботі виникненням у системі під дією поля гравітації Землі внутрішнього неоднорідного критичного поля у напрямку дії поля гравітації. Також показано, що молекулярні рідини однорідні й неоднорідні у полі гравітації Землі характеризуються діаметрально протилежною польовою-висотною асиметрією розширеного рівняння стану при критичній температурі речовини. Цей результат пов'язаний у роботі із висотною асиметрією внутрішнього критичного поля в неоднорідній системі.

Біографії авторів

О. Д. Альохін, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Alekhin A.D.,

Б. Ж. Абдікарімов, Кизилордтнський національний університет імені Коркит Ата

Abdikarimov B.Zh.,

О. М. Бурмістров, Донецький національний медичний університет

Burmistrov A.N.,

Є. Г. Рудніков, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Rudnikov Ye.G.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-17

Номер

Розділ

Теплофізика дисперсних систем