Поточний номер

№ 59 (2021)
Опубліковано: 2021-11-08

Теплофізика дисперсних систем

Електрофізика

Фізика аерозолів

Переглянути всі випуски
Рік заснування: 1969.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 17442-6192Р від 5.01.2011 :
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1279 від 6 листопада 2014 року.
DOI: 10.18524/0367-1631
Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Журнал підтримує політику відкритого доступу.
Журнал підтримує політику безоплатної обробки і публікації матеріалів.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: В. В. Калінчак, д-р фіз.-мат. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65082, вул. Дворянська, 2
E-mail: teplophys@onu.edu.ua
Альтернативний сайт: fas-onu.net